Milla Tuormaa: Takapihalta alkaa seikkailu – Tarinoita ja toimintaideoita lähiluontoretkille


Lasten ympäristökasvatus on nykyään osallistavaa, virkeää ja puuhakasta toimintaa. Milla Tuormaa on laatinut kattavan opaskirjan lasten luontoretkien ohjaajalle.

Takapihalta alkaa seikkailu sisältää yhteensä 17 mielikuvituksellista eläintarinaa sekä useita erilaisia leikki- ja puuhaideoita, jotka perustuvat kirjan tarinoihin.

Lapsen tapa lähestyä luontoa on erilainen kuin aikuisen. Lapsi ihmettelee, kummastelee ja innostuu. Luontoretkellä ohjaajalla mahdollisuus opastaa lasta havainnoimaan ympäristöään ja huomioimaan sen pienimpiäkin otuksia.

Tuormaan kirjoittamat ja Milja Laineen värikkäästi kuvittamat eläintarinat ovat muutaman sivun mittaisia. Ne sopivat suoraan kirjasta luettaviksi tai omaan suuhun sovitettuna ulkoa muisteltaviksi. Tarinatuokio voidaan tällöin pitää joko sisätiloissa ennen retkelle lähtöä tai retken aikana, samalla kun tarvotaan metsä polkuja.

Eläintarinoita rikastavat mielikuvitukselliset hahmot. Pienet pehkitöpit tulevat vastaan yhä uudelleen kirjan tarinoissa. Muuten eläintarinoiden pääosassa vaihtelevat tavanomaiset pihan, puiston ja metsän eläimet. Tarinat kerryttävät vaivihkaa kuulijan lajitietoa.

Myös ihmisen ja luonnon välinen suhde nousee tapetille joissakin tarinoissa. Lapsi oppii, kuinka vilkas liikenne voi olla pienelle eläimelle yhtä lailla vaarallinen asia kuin pienelle ihmiselle.

Kirjan tarinat etenevät vuodenaikojen mukaan. Kirjassa edetään elokuusta kesäkuuhun, ja jokaiselle kuukaudelle löytyy vähintään yksi ajankohtainen tarina.

Jokaisen tarinan lopuksi on mahdollisuus välittömään piirileikkiin tai keskusteluun. Kirjaan on valmiiksi pohdittu tarinoita syventäviä keskustelunaiheita. Keskustelu voi liittyä esimerkiksi lasten eläinmuistoihin ja ennakkotietoihin eri eläinlajeista tai eläinten elintavoista.

Lisäksi tarinoiden yhteyteen on eritelty erilaisia leikki-, puuha- ja askarteluideoita. Osa leikeistä vaatii ohjaajalta etukäteisvalmisteluja, osa voidaan toteuttaa ympäristöstä löytyvillä materiaaleilla. Ohjaajan kannattaa myös luottaa lasten mielikuvitustaitoihin – joskus leikki voi alkaa ihan itsestään.

Kirjan toimintaideat on ohjaajan helpotukseksi luokiteltu sen mukaan, minkälaisia ennakkotaitoja tehtävät lapsilta vaativat. Kirjasta löytyy toimintaideoita sekä lapsille, jotka eivät ole tottuneet luonnossa liikkumiseen ollenkaan, että sellaisille, joilta löytyy jo rutkasti kokemusta luontoretkiltä.

Kirja tarjoaa taatusti uudenlaisia virikkeitä itse kullekin. Kirjan loppuun on koottu kattavasti tietoa kirjallisuudesta, joka opastaa lähiluonnon tutkimiseen ja ympäristökasvatukseen. Kirja on hyödyllinen apuväline sekä kotikäyttöön että lasten luontoretkien ohjaajalle.

Kun lapsen mielenkiinto lähiluontoon on kerran herätetty, sitä kannattaa ruokkia kaikin tavoin. Tarkemmin eri eläin- ja kasvilajeista kiinnostuneille löytyy kirjan lopusta tiivistettyä lajitietoa ahmittavaksi ensinälkään.

Milla Tuormaa: Takapihalta alkaa seikkailu. Tarinoita ja toimintaideoita lähiluontoretkille. Kuvittanut Milja Laine. PS-kustannus, 2016. 163 sivua. Arvostelukappale kustantajalta.

Teoksen esittelysivulle