Marja-Liisa Vilhunen : Hoitajan arkipäivä


Potilaskohtaamisessa saattaa tulla nyrkistä. Toisinaan puhuminen harhaisen kanssa ei vie puusta pitkälle, ja äärimmäisissä tapauksissa on turvauduttava lepositeisiin, niin potilaan oman kuin hoitohenkilökunnan turvallisuuden vuoksi.

Liki 40 vuotta alalla työskennellyt Marja-Liisa Vilhunen kertoo kirjassaan psykiatrisen sairaanhoidon opettamasta tieto-taidosta, kokemuksen tuomaa hiljaista viisautta unohtamatta. Mistään sensaatiohakuisista paljastuksista ei ole kyse, vaan kirjoittaja nostaa pöydälle kohtaamiaan asioita rauhallisen rehellisesti.

Sote-uudistukset ovat saaneet terveysalan ulkopuolisetkin kohdistamaan huomionsa työntekijöiden arkeen. Vilhunen pohtii mm. kutsumusammatin ja siitä saadun palkan suhdetta, ja tuo esille myös huolen jo nuorten hoitajien työuupumuksesta. Olematta itse alalle pyrkivä ja vain uteliaisuusopiskelija oman kirjahyllyn äärellä, uskallan suositella tätä niin mielenterveysalalle pyrkivälle kuin sairaanhoitajan ammatista kiinnostuneille. Kirja antoi runsaasti ajattelin aihetta monesta näkökulmasta.

Lukija saa sairaanhoitajan ”kenttätyöstä” myös lyhyen historiakatsauksen Vilhusen muistellessa työskentelytapoja useamman vuosikymmenen takaa. Asiat ja asenteet ovat muuttuneet -onneksi.

”Eri aikakausina tärkeysjärjestys on vaihdellut. 60-luvulla oli tavattoman tärkeää sijata potilaiden vuoteet. Joissain työpaikoissani ne olivat suorastaan pakkomielteen omaisia tehtäviä. Aamulla yöhoitaja herätti potilaat pesuille ja aloitti vimmatun pesuoperaation. Sitä parempi yökkö, mitä enemmän hän oli pessyt potilaita ennen aamuvuorolaisten tuloa.”

Kirjoitusryhmän avulla syntynyt teos on miellyttävää luettavaa, ja loppusilauksena jo olemassa oleva arvostus hoitajien työtä kohtaan nousi entisestään. He ovat arjen sankareita.

Marja-Liisa Vilhunen – Hoitajan arkipäivä. 148 s. 2016, Reuna. Arvostelukappale kustantajalta.

Teoksen esittelysivulle